NGÀY HỘI TRUYỀN THÔNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN NĂM 2019

 

      Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019, Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức ngày hội truyền thông phòng tránh tai nạn bom, mìn năm 2019. Với sự tham gia nhiệt tình của toàn thể giáo viên và học sinh của trường, ngày hội được tổ chức thành công. Qua ngày hội, đã giúp ích cho học sinh và giáo viên những kiến thức về bom, mìn hoặc vật liệu chưa nổ cũng như cách phòng tránh chúng.

 

 

(Chú Nguyễn Đình Phong -  nạn nhân bom, mìn)

(Hình trong Tiểu phẩm khối 5)

(Hình trong Tiểu phẩm khối 4)

(Hình trong Tiểu phẩm khối 1+2)

(Hình trong Tiểu phẩm khối 3)

Bài viết liên quan