PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ BẾ MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021

        Vào sáng nay, ngày 20/12/2020, tại TRường THCS TT Bình Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Lễ Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2020-2021.

            Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-PGDDT ngày 19/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, tổ chức Khai mạc Hội khỏe vào ngày 03/11/2020.

          Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2020-2021 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức diễn ra từ ngày 03/11/2020 và bế mạc trao giải vào ngày 20/12/2020 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trường THCS TT Bình Dương.

          Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2020-2021 được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức cho cấp học tiểu học và THCS gồm các nội dung: Bóng đá nam tiểu học, THCS, bóng chuyền nam, nữ THCS, Cờ vua nam, nữ tiểu học, THCS và các nội dung thuộc bộ môn điền kinh dành cho nam, nữ cấp tiểu học và THCS.

            Tại Lễ bế mạc Hội khỏe, Ban Tổ chức đã trao cờ, giấy khên và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong Hội khỏe Phù Đổng lần này.

Kết quả theo TB số 453 PGD 20.pdf