Kết quả thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Năm học 2017-2018, thầy Nguyễn Hữu Thời - giáo viên Trường Tiểu học Bình Dương tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt giải Nhì.

Bài viết liên quan