THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG HAI NĂM HỌC 2015-2016 VÀ 2016-2017

    Trong hai năm học 2015-2016 và 2016-2017, với sự nổ lực của tập thể cán bộ - giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được một số thành tích cụ thể như sau:

TT

CHỈ TIÊU

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016 - 2017

*

Đối với học sinh

 

1

HS Hoàn thành CT lớp học

99,9%

99,7%

2

HS Hoàn thành CTTH

100%

100%

3

Giao lưu HSNK lớp 5 cấp huyện tập thể.

Ba huyện

Nhì huyện

4

Giao lưu HSNK lớp 5 cấp huyện cá nhân.

5 giải

2 giải

5

Khảo sát HS NK lớp 4 cấp huyện tập thể.

Nhất huyện

Nhì huyện

6

Khảo sát HSNK lớp 4 cấp huyện

6 em

5 em

7

Thi Tiếng Anh cấp huyện

53 giải

(nhất huyện)

74 giải

(nhất huyện)

8

Thi Tiếng Anh cấp tỉnh

58 giải

(nhất huyện)

66 giải

(nhất huyện)

9

Thi Tiếng Anh cấp Quốc gia

02

03

(nhất huyện)

10

Thi giải Toán Violympic cấp huyện

122 giải

(nhất huyện)

87 giải

(nhất huyện)

11

Thi giải Toán Violympic cấp tỉnh

99 giải

(nhất huyện)

72 giải

(nhất huyện)

12

Thi giải Toán Violympic cấp Quốc gia

02 giải

12 giải

(nhất huyện)

13

Thi giải Toán bằng Tiếng Anh cấp huyện

-

28 giải

(nhất huyện)

14

Thi giải Toán bằng Tiếng Anh cấp tỉnh

-

16 giải

(nhất huyện)

15

Học sinh viết chữ đẹp cấp huyện

5 giải

(nhất huyện)

5 giải

(ba huyện)

16

Học sinh viết chữ đẹp cấp tỉnh

Không tổ chức

1 giải

*

Đối với giáo viên

 

 

1

Hoàn thành nhiệm vụ

35

32

2

Lao động tiên tiến

30

32

3

Chiến sĩ thi đua cơ sở

5

5

4

Thi GV dạy giỏi cấp trường

10 giải

10 giải

5

Thi GV dạy giỏi cấp huyện

Không tổ chức

Trường hiện có 23

6 giải

6

Thi GVCN giỏi cấp huyện

Không tổ chức

2 giải

7

Thi GV dạy giỏi cấp tỉnh

Trường hiện có 7

Trường hiện có 7

8

Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường

25 SK

26 SK

9

Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện

4 SK

6 SK

10

Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh

3 SK

Dự thi 4 SK

11

Giáo viên viết chữ đẹp cấp huyện

1 giải

1 giải

* So với những năm học trước thì năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 các hoạt động thi đua được đẩy mạnh cả về quy mô, hình thức, chất lượng, số lượng giáo viên, học sinh tham gia kết quả đều đạt cao vượt chỉ tiêu đề ra.