TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG TAI NẠN BOM MÌN CHO CỘNG ĐỒNG

          Ngày 29 tháng 10 năm 2019 vừa qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định phối hợp với ủy ban nhân dân Thị trấn Bình Dương tổ chức thành công Truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thị trấn. Qua đó nâng cao được ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho mọi người.

(Hình ảnh trong Tiểu phẩm "Đừng đi, ba ơi" của HS trường TH Bình Dương)

(Hình ảnh trong Tiểu phẩm của học sinh Trường TH Bình Dương)

 

 

 

Bài viết liên quan