TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN THCS GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021

    Thực hiện Quyết định số 160/QĐ-PGDĐT ngày 12/11/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ về việc Thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ đã tổ chức thành công Hội thi GVDG THCS cấp huyện, năm học 2020 - 2021.

        Tham gia Hội thi, toàn huyện có 100 giáo viên tham gia dự thi/14 bộ môn/18 đơn vị trường trung học cơ sở.

Kết quả:

+ Giai đoạn 1: Có 75 giáo viên đạt yêu cầu.

+ Giai đoạn 2: Có 75 giáo viên đạt yêu cầu.

+ Cả Hội thi: Có 75 giáo viên đạt giải, trong đó có: 10 giáo viên đạt giải Nhì, 46 giáo viên đạt giải Ba và 19 giáo viên đạt giải Khuyến khích ( bảng tổng hợp gửi kèm TẠI ĐÂY).

- Nhận xét, đánh giá chung    

          + Ưu điểm

Về việc xây dựng và trình bày một biện pháp góp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, phần lớn giáo viên có sự đầu tư cao; nhiều biện pháp có tính mới, đáp ứng tinh thần dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, góp phần đem lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy, giáo dục tại các đơn vị trường; nhiều giáo viên có phong cách trình bày thuyết phục, tạo được sự lan tỏa trong tập thể giáo viên tham dự Hội thi.

Về việc thực hành một tiết dạy trên lớp, phần lớn giáo viên có sự đầu tư cho công tác soạn giảng, bám sát với Kế hoạch giáo dục môn học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; hình thức trình bày khoa học, thẩm mĩ đáp ứng được mục tiêu của môn học; giáo viên lên lớp thể hiện đúng tác phong sư phạm, xử lí tình huống sư phạm khá linh hoạt, tiến trình lên lớp đảm bảo các hoạt động theo kế hoạch bài học, khai thác đúng kiến thức cơ bản, trọng tâm của tiết dạy và có chú trọng rèn luyện kĩ năng cho học sinh; việc củng cố - hướng dẫn học ở nhà thể hiện khá rõ nét về nội dung và phương pháp. Nhiều giáo viên đã vận dụng được phương pháp - kĩ thuật dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục và kiến thức liên môn nên tiết dạy đạt hiệu quả khá cao.

+ Hạn chế

Về việc xây dựng và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại cơ sở, một số giáo viên chưa chú trọng đến tính mới, tính sáng tạo và chưa bám sát vào thực tiễn công tác nên hiệu quả đem lại không nhiều; phong cách trình bày của một số giáo viên còn thiếu tự tin, thiếu tính khoa học, thẩm mỹ,… nên chất lượng và sức thuyết phục của một số biện pháp chưa cao.

Về việc thực hành một tiết dạy trên lớp, một số giáo viên chưa thật sự chú trọng đến các đối tượng học sinh trong lớp; vận dụng các phương pháp - kĩ thuật dạy học tích cực còn mang tính hình thức, chưa thật sự phát huy năng lực, phẩm chất và tư duy sáng tạo của học sinh; lồng ghép các nội dung giáo dục còn gượng ép nên hiệu quả chưa cao; tổ chức hoạt động của thầy và trò chưa linh hoạt; chưa chú trọng đúng mức việc rèn luyện kĩ năng và hình thành phương pháp học tập cho học sinh; phong cách lên lớp của một số giáo viên còn thiếu tự tin, chưa thật sự khéo léo trong việc xử lý tình huống sư phạm trong giờ dạy; phân bố thời gian chưa thật sự hợp lí giữa các hoạt động dạy - học; thao tác hướng dẫn học sinh thực hành quan sát chưa theo một trình tự cụ thể nên hiệu quả chưa cao.

Chiều ngày 26/12/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Tổng kết Hội thi và trao Giấy chứng nhận, giấy khen cho giáo viên đạt giải.