TỔNG KẾT HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN CẤP HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2020-2021

                  Sáng nay, ngày 30 tháng 12 năm 2020, Tại Hội Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp học mầm non, năm học 2020-2021.

               Hội thi được tổ chức qua 02 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 27/11/2020 và kết thúc vào ngày 25/12/2020, Tổng số có 49 cô giáo đến từ 22 trường mầm non, mẫu giáo trong huyện tham gia Hội thi. Qua giai đoạn 1, có 39/44 cô giáo đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2.

             Kết thúc vòng 2, có 39 giáo viên đạt giải, trong đó 11 giải Nhì, 22 giải Ba, và 06 giải khuyến khích.

            Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Tổng kết Hội thi trao giấy khen, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho giáo viên đã đạt giải tại Hội thi, đồng thời chọn cử 11 cô giáo bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh.

      Danh sách giáo viên đạt giải xem tại đây